Energideklaration

En energideklaration beskriver hur mycket energi din byggnad använder och på vilket sätt. Alla som säljer en bostad är skyldiga att genomföra en energideklaration, vilket är tryggt för dig som köper nytt hus eller ska hyra en bostad. För bostadshus ska deklarationen göras innan försäljning, eller när man ska hyra ut sin bostad. För större byggnader gör man energideklarationer vart tionde år.

Energideklarationen innehåller bland annat information om:

  • Hur stor yta som är uppvärmd i byggnaden
  • Hur mycket energi som går åt för uppvärmning, el, komfortkyla och varmvatten
  • Förslag på hur du kan minska energianvändningen
  • Om radonmätning är utförd, samt vilket värde som uppmätts
  • Vilken typ av värme- och ventilationssystem som används

Energideklaration för nya byggnader

Byggherren ansvarar för att en energideklaration genomförs senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Undantaget är förstås om byggnaden hyrs ut eller säljs innan dessa två år har gått. Då ska deklarationen ske innan uthyrning eller försäljning.

Så går det till

Vi behöver uppgifter om din byggnads energianvändning. Mikael eller Ragnar gör sedan en bedömning av dina handlingar och upprättar energideklarationen. Boverket får ett exemplar och du får ett. Det sätter du upp i entrén eller trapphuset om det är en byggnad som besöks av många.

Energideklaration vid köp och försäljning

När du köper en byggnad kan du kräva att det finns en giltig energideklaration. Informationen och rekommendationerna du får i deklarationen är mycket värdefull för dig som köpare.

När du beställer en energideklaration av oss på Skorstensfejarna träffar du antingen Mikael Bäckman (certifieringsnummer 5185) eller Ragnar Eriksson (certifieringsnummer 5221).

Här kan du besöka oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se