Frågor & Svar

Vem bestämmer att sotaren ska komma?

Det är kommunen som ansvarar för att sotning utförs och hur ofta det ska ske. Kommunen har inga egna sotare utan ger en sotare i uppdrag att sota i alla kommunens anläggningar. I Sandviken och Hofors är det Skorstensfejarna Sandviken Hofors AB som har fått det uppdraget.

Måste jag sota eller kan jag avboka den tid jag har fått?

Ja, om du använder din eldstad eller avser att använda den måste den sotas och kontrolleras. En eldstad som inte är i bruk behöver inte kontrolleras och sotas. Då kan du avboka din tid.
Bra att tänka på är att om du avbokar en aviserad sotningstid så kommer vi inte att höra av oss om sotning förrän det är dags nästa gång enligt fristen.

Vem bestämmer vad sotningen ska kosta?

Det är kommunen som bestämmer vad sotning ska kosta. Kostnaden hålls nere genom att sotaren kan planera in sotning i område efter område. Det kallas pärlbandsprincipen.

Hur ofta ska man sota?

Det beror framför allt på hur ofta du eldar, vilket bränsle du använder och vilken typ av anläggning du har. Här kan du läsa mer om de intervaller som Gästrike Räddningstjänst satt upp för ditt område.

Vad gör jag om jag drabbats av soteld?

Om det mullrar högt och du ser lågor som slår upp genom skorstenen har du drabbats av soteld. Ring genast 112. Räddningstjänsten hjälper dig. Tänk på att eftervärmen håller i sig länge och kan göra att det börjar brinna igen. En besiktningsman måste kontrollera skorstenen och eldstaden innan du kan elda igen.

Kan jag sota själv?

Ja, om Räddningstjänsten anser att du kan sota på ett säkert och betryggande sätt. Du måste då kunna uppvisa ett utbildningsintyg eller liknande. Ansökan om egensotning gör du hos Räddningstjänsten. Om du sotar själv fyller du i ett sotningsprotokoll som ska finnas tillgängligt vid brandskyddskontrollen.

Kan jag göra brandskyddskontrollen själv?

Nej, brandskyddskontroll får endast göras av utbildad brandskyddskontrollant.

Kan jag utnyttja ROT-avdraget?

Ja, till vissa av våra tjänster kan du utnyttja ROT-avdraget, exempelvis för rensning av ventilationskanaler, spisfläkt och borttagning av kajbon.

Jag har inte eldat någonting sedan ni var här senast. Måste ni komma då?

Nej, det behöver vi inte. Har du inte eldat alls sedan senaste sotningen är det bara att kontakta oss och berätta att objektet inte har använts. Då markerar vi den som ej eldad. Du kommer att få en ny avisering vid nästa intervall. Brandskyddskontroll är däremot nödvändigt om du vill fortsätta ha din eldstad aktiv.

Måste jag släppa in sotaren?

Ja, det måste du, om du inte fått tillstånd till egensotning. Som fastighetsägare har du skyldighet att se till att sotningen blir utförd inom fastställd intervall. Annars kan du få eldningsförbud.

Varför kostar det extra om jag vill byta dag?

Vi arbetar enligt den så kallade pärlbandsprincipen, vilket betyder att vi sotar husen i ditt område i tur och ordning. Det gör att priserna kan hållas nere. Om du vill byta tid löser vi självfallet det, men då tillkommer en extra kostnad.

Jag missade min sotningstid. Får jag en faktura i alla fall trots att inget arbete utfördes?

Ja, du kommer att få en faktura om du inte avbokat eller ombokat din tid. Ring eller mejla oss gärna så får du en ny tid så snart som möjligt.

Får ni automatiskt reda på ägarbyten av fastigheter eller adressändringar?

Nej, tyvärr. För att förhindra att vi skickar fakturor fel eller till gamla adresser är vi därför tacksamma om du ringer eller mailar oss om:

Kan jag få mina aviseringar och fakturor till en annan adress än där arbetet utförs?

Ja, ring eller maila oss så uppdaterar vi det i vårt system så att din post kommer rätt.

Kan sotning utföras även om jag inte har ett bra takskydd?

Nej, om sotaren bedömer att takskyddet inte är tillräckligt säkert kan sotningen tyvärr inte utföras. Varje sotare är sitt eget skyddsombud och gör alltid en professionell bedömning om ett tak är säkert att gå upp på. Du kommer dock att få en faktura, så se till att ha ett säkert takskydd för att undvika onödiga utgifter.

Vilka bestämmelser finns det kring sotning?

Sotning utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kortfattat så står det där att kommunen har skyldighet att se till att det ska finnas en sotare och en brandskyddskontrollant i kommunen för att utföra dessa jobb. Vi som sotningsföretag har skyldighet att avisera när det enligt fristen är dags för sotning respektive brandskyddskontroll i de kommuner som finns i vårt distrikt. Skulle den aviserade tiden inte passa är det den enskilde fastighetsägarens skyldighet att se till att detta utförs, alltså att boka om tiden till en som passar bättre så att sotaren kan utföra sitt jobb.

Det yttersta ansvaret att din eldstad och skorsten är säker att använda är ditt som fastighetsägare. Väljer man att hoppa över ett aviserat sotningstillfälle är det ditt ansvar att boka in en sotningstid om du behöver sotat efter det.
Bra att veta är att taxan som fastställs av de enskilda kommunerna enbart gäller vid aviserat sotningstillfälle och inte om du bokar in en extrasotning mellan två frister.

Här kan du besöka oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se