Luftvärmepump­rengöring & service

Luftvärmepumpar är effektiva och sparar energi, men för att du ska få ut full effekt är det viktigt att du servar den regelbundet. Efter bara ett par års användning har den annars tappat mycket av sin effekt. Anledningen är att smuts lätt letar sig in, vilket gör att den inte kan hålla samma kapacitet. I utomhusdelen av pumpen kan det fastna löv och skräp, medan inomhusdelen drar till sig damm och andra partiklar.

Service av din luftvärmepump ger bland annat:

  • Bättre värmeeffekt
  • Bättre livslängd
  • Bättre inomhusklimat
  • Jämnare inomhustemperatur

När man växlar mellan värme- och kyldrift kan det ibland lukta unket från luftvärmepumpen. Det beror på att kyldriften avger fukt som fastnar i damm som bildats i luftvärmepumpen. När du sedan växlar till värmedrift luktar det fuktiga dammet unket. Om du inte tar bort det kan det bildas mögel.

Du kan göra mycket själv. Filtret ska exempelvis bytas med jämna mellanrum och du kan tvätta själva aggregatet med vatten och rengöringsmedel. Kom också ihåg att ta bort skräp från utomhusdelen regelbundet. Småpartiklar och damm letar sig gärna förbi filtret ändå, så det lönar sig att ta hjälp med jämna mellanrum. Vi hjälper dig att rengöra hela systemet och kontrollerar samtidigt att luftvärmepumpen fungerar som den ska.

Så här går en service till:

  • Rengöring av inomhusdelens förångarbatteri, fläkthjul och droppskål
  • Ångtvätt av kondensorbatteriet
  • Kontroll av in- och utblåstemperatur
  • Kontroll av strömförbrukning.

Efter genomförd service får du ett protokoll på arbetet som utförts. Protokollet fungerar som ett intyg på att arbetet utförts fackmannamässigt och kan vara bra att ha i sin huspärm eller inför en eventuell försäljning.

Här kan du besöka oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se