Om oss

Sotaryrket har en stolt historia som går tillbaka ända till medeltiden när man började bygga skorstenar. På den tiden var de flesta byggnaderna av trä som lätt fattade eld, ofta på grund av soteld. Vi var tidiga med att utbilda sotare i Sverige och lärlingar kom från Tyskland för att lära sig yrket.

Vi sotare har därför en mycket stolt tradition och bär fortfarande traditionella svarta sotarkläder och ett bälte med stora riksvapnet i guld, rött och blått på spännet. Förutom polisen är vi faktiskt den enda yrkesgrupp som får bära riksvapnet. Det var drottning Kristina som bestämde det efter den stora branden på slottet Tre Kronor 1697.

Mycket har hänt sedan medeltiden och sotaryrket har gått från att enbart handla om sotning till att hjälpa människor att elda säkert, energieffektivt och miljövänligt, men också att värna om en sund inomhusmiljö. Det tycker vi är spännande! Vår gedigna kunskap om sotning och brandskydd är en garanti för att kunna genomföra bland annat ventilationskontroller, energideklarationer och rengöring av luftvärmepumpar på ett effektivt och säkert sätt.

Skorstensfejarna i Sandviken och Hofors grundades 2012 när Sandviken Energi la sotningsväsendet utanför kommunens regi. Idag upphandlar kommunen sotningstjänster och vi på Skorstensfejarna har fått i uppdrag att ta sköta sotning och brandskyddskontroll för alla byggnader inom Sandvikens och Hofors kommuner.

Affärsidé

Vi ska leverera sotning, brandskyddskontroll och SSR-godkända besiktningar utifrån kundens behov av trygghet samt att erbjuda ventilationsrensning och -kontroll (OVK) med kortast möjliga inställelsetid.

Ragnar Eriksson

Skorstensfejartekniker
Tel:070-296 60 39
Ragnar@sandvikenfejarna.se

Peter Jansson

Skorstensfejartekniker
Tel: 070-266 72 98
Peter@sandvikenfejarna.se

Mikael Bäckman

Sotarmästare
Tel: 070-216 01 88
Mikael@sandvikenfejarna.se

Joakim Rosenling

Skorstensfejartekniker
Tel: 073-023 99 06

Per-Erik Svingen

Sotare
Tel: 070-277 09 96

Mikael Gneipelt

Sotare
Tel: 070-283 55 31

Johan Worm-Hansen

Sotare
Tel: 070-282 23 99

Rebecka Nyberg

Administratör
Tel: 026- 27 15 00
info@sandvikenfejarna.se

Här kan du besöka oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se