Sotning

Skorstensfejarna förknippas ofta med sotning och det är fortfarande en viktig del av vårt uppdrag. Ibland får vi frågan om varför man ska sota. Det finns tre huvudsakliga svar:

  1. För att förebygga brand
  2. För att sänka dina värmekostnader
  3. För att spara på miljön

Vi hjälper dig att sota dina eldstäder, rökkanaler, värmepannor. Vi kan också hjälpa till med att ta bort eventuella hinder i ventilations- och skorstenskanalerna och montera nät för att förhindra att fåglar bygger bo.

Sotning ger lägre värmekostnader

En värmepanna som rengörs regelbundet kräver mindre ved och ger bättre uppvärmning. Därmed minskar du dina bränslekostander och får en effektivare uppvärmning som både gynnar hushållets ekonomi och är bra för miljön.

Sotning sparar miljön

En rengjord värmeanläggning kräver mindre bränsle. Tack vare att vi sparar naturens resurser hjälper vi också miljön.

Sotning minskar risken för brand

När man eldar kan det bildas tjära i skorstenen. Anledningen kan exempelvis vara att man eldar med fuktig ved eller att eldstaden inte får tillräckligt mycket tilluft. Om sot och tjära börjar brinna får man en så kallad soteld, eller skorstensbrand. Enligt Brandskyddsföreningen inträffar det ungefär tusen soteldar varje år. Soteld har ett våldsamt förlopp och skorsten blir snabbt överhettad. Det gör att du kan få sprickbildningar i skorstenen, men också att huset kan börja brinna. Sota regelbundet och följ våra enkla råd för sund eldning.

Förbered dig inför sotning

När det är dags för sotning får du en avisering om tid från oss. För att göra sotarens besök så smidigt och säkert som möjligt, ber vi dig tänka på följande:

  • Ställ upp stegen till taket och skotta fram till den om det behövs
  • Stegarna på taket ska vara säkra och ha glidskydd monterat. Om du inte har glidskydd kan vi installera ett sådant. Det kostar 500 kronor inklusive installation
  • Täck över ömtåliga golv och andra ytor
  • Se till att det finns utrymme runt det objekt som ska sotas
  • Se till att det finns tidningar, en skyffel, och plåtkärl med lock som sotaren kan lägga sotet i
  • Ta ur värmekulitplattorna ur eldstaden
  • Töm eldstaden på aska

Här kan du besöka oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se