Kajbon

Kajor är experter på att bygga bo i ventilationskanaler, skorstenar och rökkanaler. Både gamla och nya husägare brukar för eller senare få bekanta sig med den här fågelarten som kan ställa till det så att det ryker in i eldstäderna.

Vi på skorstensfejarna Sandviken Hofors AB arbetar både med att förebygga kajbon och med att ta bort dem då de redan hunnit bygga.

Om man vill säkra sin skorsten så går det att sätta dit s.k. kajnät över rökkanalerna. De är gjorda för att släppa igenom röken så att man fortfarande kan elda i sin eldstad men tillräckligt täta för att kajorna inte ska kunna komma ner och bygga bo.

Har Kajorna redan hunnit bygga bo eller det kanske till och med är ett gammalt bo i en rökkanal som man vill ta i bruk igen så kommer vi gärna ut och hjälper er med borttagningen av kajboet.

Bortrensning av kajbo - 2 145 kr (ex. Rotavdrag)

Ring eller maila gärna om ni behöver hjälp eller har några frågor!

Tel: 026-27 15 00 eller maila på info@sandvikenfejarna.se

Kaja

är en fågel i familjen kråkfåglar som förekommer över Europa, västra Asien och i Nordafrika. Den är huvudsakligen en stannfågel, men en del populationer i norr och öster flyttar söderut på vintern. Carl von Linné var den första som beskrev denna art formellt. Han gav den namnet Corvus monedula.

Häckning

Kajor häckar vanligen i kolonier med par som samarbetar om att hitta en lämplig plats att bygga bon på, som de sedan försvarar mot andra par och mot rovdjur under större delen av året. Kajan utnyttjar ofta existerande håligheter, till exempel hackspettshål eller skorstenar som bon, men placerar också sitt bo på klippavsatser, klippskrevor och liknande, i övergivna hus och ruiner eller om nödvändigt i träd. Det gemensamma särdraget för alla dessa ställen är att de utgör skyddade platser för boet. Tillgängligheten av lämpliga boplatser påverkar hur många kajor som finns på respektive lokal.

Boet byggs av kvistar och gräs, samt fodras med strån, hår och ull. Ofta påbörjas bygget genom att de släpper ned pinnar på den tilltänkta platsen. Själva boet byggs sedan på den plattform som därmed bildats. Detta beteende har ibland lett till att skorstenar blivit igenproppade och att bon ramlat ned i spisar. Ibland har fåglarna suttit kvar i boet när det ramlat ned.

Äggen, som läggs i april-maj, är 4-7 stycken, blekt blågröna, med glest placerade svartbruna och askgrå fläckar. Honan ruvar äggen i 17-18 dagar. Det tar ungarna cirka en månad att bli flygfärdiga, och under tiden matar både hane och hona dem med uppstött föda. Framåt hösten samlas kajorna i flockar, ofta tillsammans med råkor och kråkor.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaja

 

Här kan du besöka oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se