Besiktningar av Skorsten, Eldstäder, Ventilationskanaler

Eldstäder, värmepannor, kanaler och skorstenar behöver underhållas för att fungera optimalt. Om du inte själv varit inblandad i underhåll eller byggnation av anläggningen kan det kännas tryggt med ett kvitto på att det är riktigt gjort. För nya installationer, vid försäljning eller uthyrning är det dessutom ett krav.

Statuskontroll

Det kan vara bra att utföra en statuskontroll om du funderar på att installera en ny eldstad i en befintlig rökkanal. Då kan vi hjälpa till att ge tips och råd kring hur och var du bäst kan placera den nya eldstaden eller var du kan dra en ny rökkanal.

Överlåtelsebesiktning

Funderar du på att köpa hus eller en bostadsrätt med eldstad? Då rekommenderar vi att du gör en besiktning av både eldstaden och skorstenen. Överlåtelsebesiktningen är vår mest omfattande besiktning och innebär att vi går igenom hur anläggningen använts av tidigare ägare, bedömer vilket skick eldstaden och skorstenen är i förhållande till sin ålder och utför en riskanalys. När du får riskanalysen och besiktningsunderlaget vet du vilka åtgärder som krävs och har därmed ett bra underlag när du ska lägga ett bud på huset eller lägenheten. Vi använder oss av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbunds SSR Godkänd för våra överlåtelsebesiktningar.

Installationsbesiktning

När du har installerat en eldstad eller nya rökkanaler ska det godkännas för att säkerställa brandsäkerheten. Det hjälper vi till med. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund har tagit fram en branschstandard som heter SSR Godkänd. Det betyder att alla besiktningsmän som använder sig av den metoden utför besiktningen på samma sätt och använder samma protokoll. Det är en kvalitetssäkring där du får svar på att:

  • Anläggningen är installerad enligt anvisningar
  • Anläggningen fungerar som den ska

Sprängbesiktning

Om du vet att det ska utföras arbeten i ditt område som kan skapa vibrationer, rekommenderar vi att du gör en sprängbesiktning. Det betyder att vi kontrollerar din skorsten och eldstad innan arbetet påbörjas och när arbetet är klart. Besiktningsunderlaget visar om arbetet gjort att du fått sprickbildningar i din anläggning. Vi använder oss av en svensk rikstäckande standard när vi genomför sprängbesiktningar.

Boka besiktning

Boka enkelt en besiktning genom formuläret nedan.

    Här kan du kontakta oss!

    026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se