Brandskydds­kontroll

Om det bildas sprickor eller andra skador i skorstenen, rökkanalerna eller på annan plats i din värmepanna ökar brandrisken markant. Därför är det viktigt att göra brandskyddskontroller regelbundet. Hur ofta en kontroll behövs beror på hur anläggningen används:

  • Vart annat år: Imkanaler i restaurang
  • Vart tredje år: Om du eldar med tung eldningsolja eller fasta bränslen såsom ved, pellets, briketter, flis och spån
  • Vart sjätte år: Vid eldning av mindre än ungefär en kubikmeter bränsle per år.

Kontrollen sker i huvudsak genom att en brandskyddskontrollant tittar på anläggningen och gör en bedömning. Om det finns misstanke om problem krävs det oftast någon form av utökad kontroll. Ett exempel kan vara att rökkanalen verkar vara otät, och att brandskyddskontrollanten då tar beslut om att täthetsprova kanalen.

Endast yrkesutbildade sotare med särskild brandskyddsutbildning får göra brandskyddskontroller. När vi gör en kontroll hos dig går vi igenom hela anläggningen, inklusive tak och takskydd. Vi måste därför få tillgång till alla delar där skorstenen passerar.

Det här ingår i kontrollen:

  • Sotbildning, tjära och andra beläggningar
  • Skador på skorsten, rökkanaler eller eldstäder
  • Temperaturförhållanden, där vi kontrollerar värmepåverkan runt anläggningen
  • Tryckförhållanden och täthet, där vi kontrollerar eldstadens luckor och anslutningar
  • Drift och skötsel, där vi kontrollerar eldningsteknik och askhantering

Så här går det till

Precis som med sotning får du en avisering när det är dags för brandskyddskontroll.

Det är i princip samma saker att tänka på inför en brandskyddskontroll som inför en sotning, förutom att vi inte utför någon sotning vid besöket. Efter en brandskyddskontroll får du antingen en bekräftelse att allt är i sin ordning och att anläggningen är i brukbart skick, eller en beskrivning på vilka avvikelser som behöver åtgärdas.

Sofia Berglund
Sofia Berglund
2022-08-25
Trevlig sotare som både informerade om jobbet samt utförde det proffsigt. Mycket bra kontakt med kundservice innan besöket. Bra jobbat !
Rolf Larsson
Rolf Larsson
2022-07-05
Det var ett trevligt besök av sotaren. Än har jag inte fått en skorstensbrand. Han får komma tillbaka om något år. Rolf.
lena persson
lena persson
2022-03-24
Toppen trevlig kille. Fick lära mig en del nytt👍👍

Här kan du kontakta oss!