Lagar & Regler

Här har vi samlat lagar och regler som gäller brand och kontroll.

Sotning och brandskyddskontroll

Varje kommun tar beslut om avgifter och intervall för sotning och brandskydd, medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar de råd som ligger till grund för kommunernas beslut.

Här kan du läsa MSBs föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Lagar & förordningar som gäller vid väsentlig förändring eller nyinstallation av eldstad

Ska du installera en ny panna, kamin, braskamin eller braskasett? Samtliga installationer ska dimensioneras och utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ett antal lagar och regler bestämmer hur man får göra när man installerar en eldstad. Den huvudsakliga regelsamlingen är kapitel 5 i BBR (Boverkets Byggregler). Skorstenshöjd, bärande underlag, avstånd till brännbart material, tilluftsförsel, tillträdesanordningar på tak och andra aspekter regleras här.

Läs här om vad som gäller i Sandviken och Hofors.

Lagen om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö från olyckor. Här ingår bland annat vilka skyldigheter man har som privatperson, företagare och kommun när det gäller brandskydd.

Läs mer om lagen om skydd mot olyckor. Här kan du också läsa Gästrike Räddningstjänsts dokument som beskriver samma lag.

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll – OVK.

Energideklarationslagen

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader syftar till att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om energideklarationslagen.

Här finns även en förordning om energideklaration från Riksdagen och en föreskrift med allmänna råd från Boverket där du kan läsa mer.

Ulf Granstrom
Ulf Granstrom
2023-08-31
Skötte jobbet perfekt lämnade arbetet nässtan rent efter sig vilket jag inte alltid upplevt
kicki bental
kicki bental
2023-06-12
Rekommenderades varmt! Så bra service
Lars Lindstedt
Lars Lindstedt
2023-05-25
Alltid välkommet besök!!
BubblePuffs
BubblePuffs
2023-01-12
Toppen! Väldigt trevliga sotare som verkar noggranna. Även väldigt nöjd med deras kundservice när jag behövde boka om min tid. Det löstes på nolltid. Rekommenderas varmt!
Per-Erik Gustafsson
Per-Erik Gustafsson
2022-12-22
Trevlig och kunnig personal, gick snabbt och sotaren anpassade ankomsttiden lite eftersom jag jobbat natt och det är jag tacksam för.
Phil Etheridge
Phil Etheridge
2022-12-11
Som alltid är Skorstensfejarna kunniga, proffsiga, hjälpsamma och trevliga. Föredömligt för ett servicebolag.
Maria Forsberg Lönn
Maria Forsberg Lönn
2022-11-22
Bra kontakt via telefon innan besök samt även efter besök eftersom jag inte kunde vara på plats. 👍
urban.lindblom lindblom
urban.lindblom lindblom
2022-11-15
Alltid så trevlig personal,,,aldrig nå problem

Här kan du kontakta oss!