Lagar & Regler

Här har vi samlat lagar och regler som gäller brand och kontroll.

Sotning och brandskyddskontroll

Varje kommun tar beslut om avgifter och intervall för sotning och brandskydd, medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar de råd som ligger till grund för kommunernas beslut.

Här kan du läsa MSBs föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Lagar & förordningar som gäller vid väsentlig förändring eller nyinstallation av eldstad

Ska du installera en ny panna, kamin, braskamin eller braskasett? Samtliga installationer ska dimensioneras och utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ett antal lagar och regler bestämmer hur man får göra när man installerar en eldstad. Den huvudsakliga regelsamlingen är kapitel 5 i BBR (Boverkets Byggregler). Skorstenshöjd, bärande underlag, avstånd till brännbart material, tilluftsförsel, tillträdesanordningar på tak och andra aspekter regleras här.

Läs här om vad som gäller i Sandviken och Hofors.

Lagen om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö från olyckor. Här ingår bland annat vilka skyldigheter man har som privatperson, företagare och kommun när det gäller brandskydd.

Läs mer om lagen om skydd mot olyckor. Här kan du också läsa Gästrike Räddningstjänsts dokument som beskriver samma lag.

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll – OVK.

Energideklarationslagen

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader syftar till att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om energideklarationslagen.

Här finns även en förordning om energideklaration från Riksdagen och en föreskrift med allmänna råd från Boverket där du kan läsa mer.

Sofia Berglund
Sofia Berglund
2022-08-25
Trevlig sotare som både informerade om jobbet samt utförde det proffsigt. Mycket bra kontakt med kundservice innan besöket. Bra jobbat !
Rolf Larsson
Rolf Larsson
2022-07-05
Det var ett trevligt besök av sotaren. Än har jag inte fått en skorstensbrand. Han får komma tillbaka om något år. Rolf.
lena persson
lena persson
2022-03-24
Toppen trevlig kille. Fick lära mig en del nytt👍👍

Här kan du kontakta oss!