Boka rengöring av luftvärmepump

Dags för service av luftvärmepumpen? Boka rengöring av luftvärmepump hos Skorstensfejarna Sandviken-Hofors för att återfå effekten på din värmepump. I tjänsten ingår följande moment:

 • Rengöring av inomhusdelens förångarbatteri, fläkthjul och droppskål
 • Ångtvätt av kondensorbatteriet
 • Kontroll av utblåstemperatur, före och efter rengöring
 • Kontroll av lufthastighet, före och efter rengöring

Pris 2 200 kr* (ex ROT-Avdrag).
Du betalar endast 1540 kr* efter ROT

* En avgift för inställelse/bil tillkommer också som ej kan göras Rotavdrag på.

Rengöring av din luftvärmepump ger bland annat:

 • Bättre värmeeffekt
 • Bättre livslängd
 • Bättre inomhusklimat
 • Jämnare inomhustemperatur
 • Ett friskare inomhusklimat

När man växlar mellan värme- och kyldrift kan det ibland lukta unket från luftvärmepumpen. Det beror på att kyldriften avger fukt som fastnar i damm som samlats i luftvärmepumpen. När du sedan växlar till värmedrift luktar det fuktiga dammet unket. Om det inte tas bort kan det bildas mögel.

Du kan göra mycket själv. Filtret ska exempelvis bytas med jämna mellanrum och du kan tvätta själva aggregatet med vatten och rengöringsmedel. Kom också ihåg att ta bort skräp från utomhusdelen regelbundet. Småpartiklar och damm letar sig gärna förbi filtret ändå, så det lönar sig att ta hjälp med jämna mellanrum. Vi hjälper dig att rengöra hela systemet och kontrollerar samtidigt att luftvärmepumpen fungerar som den ska.

Så här går en rengöring till:

 • Rengöring av inomhusdelens förångarbatteri, fläkthjul och droppskål
 • Ångtvätt av kondensorbatteriet
 • Kontroll av utblåstemperatur, före och efter rengöring
 • Kontroll av lufthastighet, före och efter rengöring

Efter genomförd rengöring får du ett protokoll på arbetet som utförts. Protokollet fungerar som ett intyg på att arbetet utförts fackmannamässigt och kan vara bra att ha i sin huspärm eller inför en eventuell försäljning.

 

Pris 2 200 kr (ex ROT-Avdrag).

Du betalar endast 1540 kr efter ROT

En avgift för inställelse/bil tillkommer också som ej kan göras Rotavdrag på.

ROT-bild_p0030

Här kan du kontakta oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se