Obligatorisk ventilations­kontroll (OVK)

Det finns krav på ventilationskontroll i alla byggnader. För dig som bygger ett nytt en- eller tvåfamiljshus krävs det bara en kontroll innan systemet används första gången. För kontorslokaler, flerfamiljsbostadshus och andra publika lokaler ska kontrollerna ske regelbundet.

Syftet med ventilationskontrollerna är att säkerställa ett sunt inomhusklimat. Byggmaterial som avger hälsofarliga ämnen, mögel och luftföroreningar kan annars ge allvarliga hälsoproblem. Som ägare av en byggnad har du därför ansvar för att regelbundet genomföra en ventilationskontroll. Denna görs av en certifierad kontrollant, som också kan ge förslag hur du kan minska energiåtgången och förbättra inomhusmiljön.

Vi har certifierade kontrollanter hos oss på Skorstensfejarna. När vi gjort kontrollen får du ett protokoll och ett intyg. Intyget sätter du upp i trapphuset eller i entrén på byggnaden som kontrollerats. Protokollet använder du för att pricka av de åtgärder som behöver göras. Vi skickar också ett exemplar av protokoll och intyg till byggnadsnämnden.

Hur ofta ska OVK genomföras?

En kontroll måste göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Sedan ska en återkommande besiktning göras i olika intervall, beroende på vilken typ av byggnad det är.

Förklaringar

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Typ av byggnad

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader, oavsett typ av ventilationssystem. 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Endast en installations-besiktning

Sofia Berglund
Sofia Berglund
2022-08-25
Trevlig sotare som både informerade om jobbet samt utförde det proffsigt. Mycket bra kontakt med kundservice innan besöket. Bra jobbat !
Rolf Larsson
Rolf Larsson
2022-07-05
Det var ett trevligt besök av sotaren. Än har jag inte fått en skorstensbrand. Han får komma tillbaka om något år. Rolf.
lena persson
lena persson
2022-03-24
Toppen trevlig kille. Fick lära mig en del nytt👍👍

Här kan du kontakta oss!