Sotning

Skorstensfejarna förknippas ofta med sotning och det är fortfarande en viktig del av vårt uppdrag. Ibland får vi frågan om varför man ska sota. Det finns tre huvudsakliga svar:

  1. För att förebygga brand
  2. För att sänka dina värmekostnader
  3. För att spara på miljön

Vi sotar dina eldstäder, rökkanaler och värmepannor. Vi kan också ta bort eventuella hinder i ventilations- och skorstenskanalerna och montera nät för att förhindra att fåglar bygger bo.

Sotning ger lägre värmekostnader

En värmepanna som rengörs regelbundet kräver mindre ved och ger bättre uppvärmning. Därmed minskar du dina bränslekostnader och får en effektivare uppvärmning som både gynnar hushållets ekonomi och är bra för miljön.

Sotning sparar miljön

En rengjord värmeanläggning kräver mindre bränsle. När vi sparar naturens resurser hjälper vi också miljön.

Sotning minskar risken för brand

När man eldar kan det bildas tjära i skorstenen. Anledningen kan vara att man eldar med fuktig ved eller att eldstaden inte får tillräckligt mycket tilluft. Om sot och tjära börjar brinna blir de en så kallad soteld, eller skorstensbrand. Enligt Brandskyddsföreningen inträffar ungefär tusen soteldar varje år. Soteld har ett våldsamt förlopp och skorsten blir snabbt överhettad. Det gör att det kan bli sprickbildningar i skorstenen, men också att huset kan börja brinna. Sota regelbundet och följ våra enkla råd för sund eldning.

Förbered inför sotning

När det är dags för sotning får du en avisering om tid från oss. För att göra sotarens besök så smidigt och säkert som möjligt, ber vi dig tänka på följande:

  • Ställ upp stegen till taket och skotta rent fram till den om det behövs
  • Stegarna på taket ska vara säkra och ha glidskydd monterat. Om du inte har glidskydd kan vi installera ett sådant mot en avgift.
  • Täck över ömtåliga golv och andra ytor
  • Se till att det finns utrymme runt det objekt som ska sotas
  • Se till att det finns tidningar, en skyffel, och plåtkärl med lock som sotaren kan lägga sotet i
  • Ta ur värmekulitplattorna ur eldstaden
  • Töm eldstaden på aska

Sofia Berglund
Sofia Berglund
2022-08-25
Trevlig sotare som både informerade om jobbet samt utförde det proffsigt. Mycket bra kontakt med kundservice innan besöket. Bra jobbat !
Rolf Larsson
Rolf Larsson
2022-07-05
Det var ett trevligt besök av sotaren. Än har jag inte fått en skorstensbrand. Han får komma tillbaka om något år. Rolf.
lena persson
lena persson
2022-03-24
Toppen trevlig kille. Fick lära mig en del nytt👍👍

Här kan du kontakta oss!