Välkommen till Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB

Skorstensfejarna i Gästrikland AB är ett företag som startade den första mars 2012. Tidigare låg sotningsväsendet under Sandviken Energi men efter vunnen upphandling startades detta företag med idag nio anställda. Under juli 2014 ändrades namnet till Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB.

Vår affärsidé är att vi ska leverera sotning, brandskyddskontroll och SSR Godkända besiktningar utifrån kundens behov av trygghet samt att erbjuda ventilationsrensning och OVK med kortast möjliga inställelsetid.

Sotning och brandskyddskontroll är obligatoriska för alla

Skorstensfejarna i Gästrikland AB är ett företag som startade den första mars 2012. Tidigare låg sotningsväsendet under Sandviken Energi men efter vunnen upphandling startades detta företag med idag nio anställda. Under juli 2014 ändrades namnet till Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB.

Vår affärsidé är att vi ska leverera sotning, brandskyddskontroll och SSR Godkända besiktningar utifrån kundens behov av trygghet samt att erbjuda ventilationsrensning och OVK med kortast möjliga inställelsetid.

Ta en kaffe med oss?

026-00 00 00• info@xyz.se