Tips

Här har vi samlat tips på hur du eldar säkert.

Allmänna eldningstips

 • Starta snabbt genom att använda finkluven tändved och näver
 • Se till att spjällen är öppna
 • Använd torr ved
 • Lägg inte på för mycket ved – högst två till tre kilo ved per timme
 • Se till att elden brinner livligt. Om veden pyr behövs mer tilluft
 • Röken ska vara genomskinlig, inte svart. Svart rök betyder oftast att veden är fuktig

Elda säkert

Tips och råd från Arga snickaren

I den här korta filmen från MSB berättar Arga snickaren om våra vanligaste misstag och hur vi undviker dem för att slippa bränder.

Inför sotarens besök

 • Ställ upp stegen till taket och skotta fram till den om det behövs vintertid
 • Stegarna på taket måste vara säkra och ha glidskydd monterat. Om du inte har glidskydd kan vi installera ett sådant mot en avgift.
 • Täck över ömtåliga golv och andra ytor
 • Se till att det finns utrymme runt det objekt som ska sotas
 • Se till att det finns tidningar, en skyffel och plåtkärl med lock som sotaren kan lägga sotet i
 • Ta ur värmekulitplattorna ur eldstaden
 • Töm eldstaden på aska

SSR godkänd

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund har tagit fram en film som beskriver vad SSR godkänd innebär.

Här kan du kontakta oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se