Kajbon

Kajor är experter på att bygga bo i ventilationskanaler, skorstenar och rökkanaler. Både gamla och nya husägare brukar förr eller senare få bekanta sig med den här fågelarten som kan ställa till det så att det ryker in i eldstäderna.

Vi på skorstensfejarna Sandviken Hofors AB arbetar både med att förebygga och ta bort dem kajbon.

För att säkra skorstenen kan man sätta kajnät över rökkanalerna. De släpper igenom röken men är tillräckligt täta för att kajorna inte ska kunna komma ner och bygga bo.

Finns det redan ett bo i en rökkanal kommer vi gärna ut och hjälper dig med borttagningen.

Rensning av 1 kajbo kostar 2 309 kr (ex. Rotavdrag)

                         Har man flera kajbon i samma skorsten tillkommer en kostnad per kajbo.                           En avgift för inställelse/bil tillkommer också som ej kan göras Rotavdrag på.

 

Ring eller maila om du behöver hjälp eller har några frågor!

Tel: 026-27 15 00 eller maila på info@sandvikenfejarna.se

Kaja

Kajan utnyttjar ofta existerande håligheter, till exempel hackspettshål eller skorstenar som bon, men placerar också sitt bo på klippavsatser, klippskrevor och liknande, i övergivna hus och ruiner eller om nödvändigt i träd. 

Boet byggs av kvistar och gräs, samt fodras med strån, hår och ull. Ofta påbörjas bygget genom att de släpper ned pinnar på den tilltänkta platsen. Själva boet byggs sedan på den plattform som därmed bildats. Detta beteende har ibland lett till att skorstenar blivit igenproppade och att bon ramlat ned i spisar. Ibland har fåglarna suttit kvar i boet när det ramlat ned.

 

Här kan du kontakta oss!

026-27 15 00 • info@sandvikenfejarna.se